Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2132(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0333/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0333/2015

Keskustelut :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Äänestykset :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0407

Pöytäkirja
Tiistai 24. marraskuuta 2015 - Strasbourg

11. Vuoden 2016 talousarviomenettely: yhteinen teksti (keskustelu)
CRE

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 koskevasta yhteisestä tekstistä [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Euroopan parlamentin valtuuskunta sovittelukomiteassa. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja), José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Pierre Gramegna (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti ja Lefteris Christoforou.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno ja Zoltán Balczó.

Petri Sarvamaa käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna ja Jean Arthuis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.11.2015, kohta 9.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö