Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2132(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0333/2015

Ingediende teksten :

A8-0333/2015

Debatten :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Stemmingen :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0407

Notulen
Dinsdag 24 november 2015 - Straatsburg

11. Begrotingsprocedure 2016: gemeenschappelijke tekst (debat)
CRE

Verslag over de gemeenschappelijke tekst over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 die door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure is goedgekeurd [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (voorzitter van de Commissie BUDG), José Manuel Fernandes en Gérard Deprez lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Gramegna (fungerend voorzitter van de Raad) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Nedzhmi Ali, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti en Lefteris Christoforou.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno en Zoltán Balczó.

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna en Jean Arthuis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 25.11.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid