Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2132(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0333/2015

Teksty złożone :

A8-0333/2015

Debaty :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Głosowanie :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0407

Protokół
Wtorek, 24 listopada 2015 r. - Strasburg

11. Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (przewodniczący komisji BUDG), José Manuel Fernandes i Gérard Deprez przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Pierre Gramegna (urzędujący przewodniczący Rady) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Nedzhmi Ali w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti i Lefteris Christoforou.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere i Tomáš Zdechovský.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno i Zoltán Balczó.

Głos zabrał Petri Sarvamaa.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna i Jean Arthuis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 25.11.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności