Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2132(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0333/2015

Texte depuse :

A8-0333/2015

Dezbateri :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Voturi :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0407

Proces-verbal
Marţi, 24 noiembrie 2015 - Strasbourg

11. Procedura bugetară 2016: proiect comun (dezbatere)
CRE

Raport referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegația Parlamentului European la comitetul de conciliere. Raportori: José Manuel Fernandes și Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (președintele Comisiei BUDG), José Manuel Fernandes și Gérard Deprez și-au prezentat raportul.

Au intervenit: Pierre Gramegna (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Paul Rübig, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti și Lefteris Christoforou.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno și Zoltán Balczó.

A intervenit Petri Sarvamaa.

Au intervenit: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna și Jean Arthuis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.4 al PV din 25.11.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate