Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2132(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0333/2015

Predkladané texty :

A8-0333/2015

Rozpravy :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Hlasovanie :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0407

Zápisnica
Utorok, 24. novembra 2015 - Štrasburg

11. Rozpočtový postup na rok 2016 – spoločný text (rozprava)
CRE

Správa o spoločnom texte k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 schválenom Zmierovacím výborom v rámci rozpočtového postupu [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v zmierovacom výbore. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (predseda výboru BUDG), José Manuel Fernandes a Gérard Deprez predstavili správu.

Vystúpili: Pierre Gramegna (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti a Lefteris Christoforou.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno a Zoltán Balczó.

V rozprave vystúpil Petri Sarvamaa.

Vystúpili: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna a Jean Arthuis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 25.11.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia