Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2063(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0316/2015

Внесени текстове :

A8-0316/2015

Разисквания :

PV 24/11/2015 - 12
CRE 24/11/2015 - 12

Гласувания :

PV 25/11/2015 - 9.7
CRE 25/11/2015 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0410

Протокол
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург

12. Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предотвратяването на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации [2015/2063(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Rachida Dati представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Charles Tannock (докладчик по становището на комисията AFET), Ангел Джамбазки (докладчик по становището на комисията CULT), Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sajjad Karim, Ana Gomes, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Kristina Winberg, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Marina Albiol Guzmán, за да възрази срещу ксенофобските, според нея, изказвания на предходните оратори, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, и Milan Zver.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, за да възрази срещу коментарите, направени от Diane Dodds относно партията Шин Фейн, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Georgios Epitideios, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Илияна Йотова, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno, относно задържането на заложници в Рубе, което се извършва в момента, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge, и Gianluca Buonanno.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 25.11.2015.

Председателят изрази надежда, че задържането на заложници в Рубе ще приключи без ранени и загинали.

Правна информация - Политика за поверителност