Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2063(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0316/2015

Indgivne tekster :

A8-0316/2015

Forhandlinger :

PV 24/11/2015 - 12
CRE 24/11/2015 - 12

Afstemninger :

PV 25/11/2015 - 9.7
CRE 25/11/2015 - 9.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0410

Protokol
Tirsdag den 24. november 2015 - Strasbourg

12. Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere [2015/2063(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Rachida Dati forelagde betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Charles Tannock (ordfører for udtalelse fra AFET), Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra CULT), Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sajjad Karim, Ana Gomes for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Kristina Winberg for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for at protestere mod de efter hendes opfattelse fremmedfjendske udtalelser fra de foregående talere, Zoltán Balczó, løsgænger, og Milan Zver.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli for at protestere mod kommentarerne fra Diane Dodds om partiet Sinn Féin, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Georgios Epitideios, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno om en gidseltagning, som var i gang i Roubaix, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici og Bogusław Liberadzki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge og Gianluca Buonanno.

Talere: Dimitris Avramopoulos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 25.11.2015.

Formanden udtrykte håb om, at gidseltagningen i Roubaix ville blive afsluttet uden sårede og døde.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik