Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2063(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0316/2015

Ingediende teksten :

A8-0316/2015

Debatten :

PV 24/11/2015 - 12
CRE 24/11/2015 - 12

Stemmingen :

PV 25/11/2015 - 9.7
CRE 25/11/2015 - 9.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0410

Notulen
Dinsdag 24 november 2015 - Straatsburg

12. Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties [2015/2063(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Rachida Dati leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Angel Dzhambazki (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sajjad Karim, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Kristina Winberg, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Marina Albiol Guzmán, om te protesteren tegen de haars inziens xenofobe woorden van de vorige sprekers, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, en Milan Zver.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, om te protesteren tegen de commentaren van Diane Dodds over Sinn Féin, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Georgios Epitideios, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno, over een gijzeling die aan de gang is in Roubaix, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici en Bogusław Liberadzki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge, en Gianluca Buonanno.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 25.11.2015.

De Voorzitter spreekt de hoop uit dat de gijzeling in Roubaix zonder gewonden of doden wordt beëindigd.

Juridische mededeling - Privacybeleid