Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2063(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0316/2015

Teksty złożone :

A8-0316/2015

Debaty :

PV 24/11/2015 - 12
CRE 24/11/2015 - 12

Głosowanie :

PV 25/11/2015 - 9.7
CRE 25/11/2015 - 9.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0410

Protokół
Wtorek, 24 listopada 2015 r. - Strasburg

12. Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie zapobiegania radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne [2015/2063(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Rachida Dati przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Charles Tannock (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sajjada Karima, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Marina Albiol Guzmán, aby zaprotestować wobec ksenofobicznych jej zdaniem wypowiedzi jej przedmówców, Zoltán Balczó niezrzeszony i Milan Zver.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, aby zaprotestować wobec komentarzy Diane Dodds dotyczących partii politycznej Sinn Féin, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Georgios Epitideios, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno na temat wzięcia zakładników w Roubaix, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici i Bogusław Liberadzki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge i Gianluca Buonanno.

Głos zabrał: Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 25.11.2015.

Przewodnicząca wyraziła nadzieję, że akcja uwolnienia zakładników zakończy się bez rannych i ofiar śmiertelnych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności