Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2063(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0316/2015

Ingivna texter :

A8-0316/2015

Debatter :

PV 24/11/2015 - 12
CRE 24/11/2015 - 12

Omröstningar :

PV 25/11/2015 - 9.7
CRE 25/11/2015 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0410

Protokoll
Tisdagen den 24 november 2015 - Strasbourg

12. Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer [2015/2063(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Rachida Dati redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Charles Tannock (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sajjad Karim, Ana Gomes för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Kristina Winberg för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Marina Albiol Guzmán, som protesterade mot de föregående talarnas, enligt hennes åsikt, främlingsfientliga uttalanden, Zoltán Balczó, grupplös, och Milan Zver.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, som protesterade mot Diane Dodds kommentarer om partiet Sinn Féin, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Georgios Epitideios, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno, som yttrade sig om ett pågående gisslandrama i Roubaix, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge, och Gianluca Buonanno.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 25.11.2015.

Talmannen uttryckte sin förhoppning om att gisslandramat i Roubaix skulle sluta utan vare sig skadade eller döda.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy