Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2211(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0309/2015

Внесени текстове :

A8-0309/2015

Разисквания :

PV 24/11/2015 - 13
CRE 24/11/2015 - 13

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.11
CRE 16/12/2015 - 11.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0460

Протокол
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург

13. Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали - Мерките против дъмпинга и тяхното въздействие върху стоманодобивната промишленост на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно развитието на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали [2014/2211(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Изявление на Комисията: Мерките против дъмпинга и тяхното въздействие върху стоманодобивната промишленост на ЕС (2015/2978(RSP))

Edouard Martin представи доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията), която също така направи изявление.

Изказа се Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Dan Nica, от името на групата S&D, Ashley Fox, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso и Claude Rolin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica и Tiziana Beghin.

Изказаха се: Elżbieta Bieńkowska и Edouard Martin.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на втората месечна сесия през декември.

Правна информация - Политика за поверителност