Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2211(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0309/2015

Indgivne tekster :

A8-0309/2015

Forhandlinger :

PV 24/11/2015 - 13
CRE 24/11/2015 - 13

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.11
CRE 16/12/2015 - 11.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0460

Protokol
Tirsdag den 24. november 2015 - Strasbourg

13. Udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller - Antidumpingforanstaltninger og deres indvirkning på stålindustrien i EU (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller [2014/2211(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Redegørelse fra Kommissionen: Antidumpingforanstaltninger og deres indvirkning på stålindustrien i EU (2015/2978(RSP))

Edouard Martin forelagde betænkningen.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen), som ligeledes foretog redegørelsen.

Indlæg af Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere: Dan Nica for S&D-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso og Claude Rolin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica og Tiziana Beghin.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Edouard Martin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden december II.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik