Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2211(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0309/2015

Ingediende teksten :

A8-0309/2015

Debatten :

PV 24/11/2015 - 13
CRE 24/11/2015 - 13

Stemmingen :

PV 16/12/2015 - 11.11
CRE 16/12/2015 - 11.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0460

Notulen
Dinsdag 24 november 2015 - Straatsburg

13. De ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie - Antidumpingmaatregelen en de gevolgen daarvan voor de EU-staalindustrie (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie [2014/2211(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Verklaring van de Commissie: Antidumpingmaatregelen en de gevolgen daarvan voor de EU-staalindustrie (2015/2978(RSP))

Edouard Martin leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie), die eveneens de verklaring aflegt.

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dan Nica, namens de S&D-Fractie, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso en Claude Rolin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica en Tiziana Beghin.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Edouard Martin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van december II.

Juridische mededeling - Privacybeleid