Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2211(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0309/2015

Teksty złożone :

A8-0309/2015

Debaty :

PV 24/11/2015 - 13
CRE 24/11/2015 - 13

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.11
CRE 16/12/2015 - 11.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0460

Protokół
Wtorek, 24 listopada 2015 r. - Strasburg

13. Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych - Środki antydumpingowe i ich wpływ na przemysł stalowy w UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie rozwoju zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych [2014/2211(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Oświadczenie Komisji: Środki antydumpingowe i ich wpływ na przemysł stalowy w UE (2015/2978(RSP))

Edouard Martin przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji). Złożyła ona również oświadczenie.

Głos zabrał Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dan Nica w imieniu grupy S&D, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso i Claude Rolin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i Tiziana Beghin.

Głos zabrali: Elżbieta Bieńkowska i Edouard Martin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: druga sesja grudniowa.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności