Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2211(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0309/2015

Predkladané texty :

A8-0309/2015

Rozpravy :

PV 24/11/2015 - 13
CRE 24/11/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.11
CRE 16/12/2015 - 11.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0460

Zápisnica
Utorok, 24. novembra 2015 - Štrasburg

13. Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov - Antidumpingové opatrenia a ich vplyv na oceliarsky priemysel EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o rozvoji udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov [2014/2211(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Vyhlásenie Komisie: Antidumpingové opatrenia a ich vplyv na oceliarsky priemysel EÚ (2015/2978(RSP))

Edouard Martin uviedol správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) a tiež predniesla vyhlásenie.

V rozprave vystúpil Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dan Nica v mene skupiny S&D, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso a Claude Rolin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Tiziana Beghin.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Edouard Martin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: druhá decembrová schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia