Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2107(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0312/2015

Внесени текстове :

A8-0312/2015

Разисквания :

PV 24/11/2015 - 14
CRE 24/11/2015 - 14

Гласувания :

PV 25/11/2015 - 9.8
CRE 25/11/2015 - 9.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0411

Протокол
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург

14. Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година [2015/2107(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Ole Christensen представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Biljana Borzan (докладчик по становището на комисията FEMM), Georges Bach, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, David Casa, Siôn Simon, Inês Cristina Zuber, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Brando Benifei, Sofia Ribeiro и Claude Rolin.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Ole Christensen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 25.11.2015.

Правна информация - Политика за поверителност