Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2107(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0312/2015

Ingediende teksten :

A8-0312/2015

Debatten :

PV 24/11/2015 - 14
CRE 24/11/2015 - 14

Stemmingen :

PV 25/11/2015 - 9.8
CRE 25/11/2015 - 9.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0411

Notulen
Dinsdag 24 november 2015 - Straatsburg

14. Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Ole Christensen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Biljana Borzan (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Georges Bach, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, David Casa, Siôn Simon, Inês Cristina Zuber, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Brando Benifei, Sofia Ribeiro en Claude Rolin.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Ole Christensen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 25.11.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid