Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2107(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0312/2015

Teksty złożone :

A8-0312/2015

Debaty :

PV 24/11/2015 - 14
CRE 24/11/2015 - 14

Głosowanie :

PV 25/11/2015 - 9.8
CRE 25/11/2015 - 9.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0411

Protokół
Wtorek, 24 listopada 2015 r. - Strasburg

14. Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 [2015/2107(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Ole Christensen przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Biljana Borzan (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Georges Bach w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, David Casa, Siôn Simon, Inês Cristina Zuber, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Brando Benifei, Sofia Ribeiro i Claude Rolin.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Ole Christensen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 25.11.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności