Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2107(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0312/2015

Predkladané texty :

A8-0312/2015

Rozpravy :

PV 24/11/2015 - 14
CRE 24/11/2015 - 14

Hlasovanie :

PV 25/11/2015 - 9.8
CRE 25/11/2015 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0411

Zápisnica
Utorok, 24. novembra 2015 - Štrasburg

14. Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 [2015/2107(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Ole Christensen uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Biljana Borzan (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Georges Bach v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, David Casa, Siôn Simon, Inês Cristina Zuber, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Brando Benifei, Sofia Ribeiro a Claude Rolin.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Ole Christensen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 25.11.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia