Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 24 november 2015 - Straatsburg

15. Preventieve maatregelen ter verkleining van de genderkloof bij pensioenen in de EU (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Preventieve maatregelen ter verkleining van de genderkloof bij pensioenen in de EU (2015/2971(RSP))

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, en Maria Arena.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lidia Senra Rodríguez, Danuta Jazłowiecka en Inês Cristina Zuber.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid