Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 24 listopada 2015 r. - Strasburg

15. Środki zapobiegawcze w celu zaradzenia problemowi zróżnicowania emerytur ze względu na płeć w UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Środki zapobiegawcze w celu zaradzenia problemowi zróżnicowania emerytur ze względu na płeć w UE (2015/2971(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrały: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, i Maria Arena.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Lidia Senra Rodríguez, Danuta Jazłowiecka i Inês Cristina Zuber.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności