Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 24. listopadu 2015 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Stav energetické unie (rozprava)
 4.Zprostředkování pojištění ***I (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Zrušení některých aktů schengenského acquis ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Zrušení některých aktů schengenského acquis v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.4.Přistoupení k Rozšířené komisi Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.5.Zprostředkování pojištění ***I (hlasování)
  5.6.Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu (hlasování)
  5.7.Politika soudržnosti a marginalizované komunity (hlasování)
  5.8.Úloha EU v rámci OSN (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Prohlášení předsednictví
 10.Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (rozprava)
 11.Rozpočtový proces na rok 2016: společný návrh (rozprava)
 12.Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací (rozprava)
 13.Rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů – Antidumpingová opatření a jejich vliv na ocelářský průmysl EU (rozprava)
 14.Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 (rozprava)
 15.Preventivní opatření na snížení rozdílů v důchodech mezi ženami a muži v EU (rozprava)
 16.Pořad jednání příštího denního zasedání
 17.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (184 kb) Prezenční listina (64 kb)    Jmenovitá hlasování (1420 kb) 
 
Zápis (185 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (30 kb) Jmenovitá hlasování (70 kb) 
 
Zápis (276 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (602 kb) Jmenovitá hlasování (1387 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí