Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 24. november 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Status for energiunionen (forhandling)
 4.Forsikringsformidling***I (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Ophævelse af visse Schengenretsakter ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Ophævelse af visse Schengenretsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.3.Ophævelse af visse retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.4.Medlemskab af den udvidede kommission for konventionen om bevarelse af sydlig tun ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.5.Forsikringsformidling ***I (afstemning)
  
5.6.Begrænsning af uligheder med særligt fokus på børnefattigdom (afstemning)
  
5.7.Samhørighedspolitikken og marginaliserede samfundsgrupper (afstemning)
  
5.8.EU's rolle i FN (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Erklæring fra formanden
 10.Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (forhandling)
 11.Budgetproceduren 2016 - fælles udkast (forhandling)
 12.Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere (forhandling)
 13.Udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller - Antidumpingforanstaltninger og deres indvirkning på stålindustrien i EU (forhandling)
 14.En EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (forhandling)
 15.Forebyggende foranstaltninger til imødegåelse af den kønsbaserede pensionskløft i EU (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde
 17.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (181 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1420 kb) 
 
Protokol (174 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (30 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (69 kb) 
 
Protokol (256 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (413 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1387 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik