Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (συζήτηση)
 4.Aσφαλιστική διαμεσολάβηση***I (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Kατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Προσχώρηση στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Aσφαλιστική διαμεσολάβηση ***I (ψηφοφορία)
  
5.6.Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια (ψηφοφορία)
  
5.7.Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (ψηφοφορία)
  
5.8.Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Δήλωση της Προεδρίας
 10.Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (συζήτηση)
 11.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2016: κοινό κείμενο (συζήτηση)
 12.Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις (συζήτηση)
 13.Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων - Μέτρα αντιντάμπινγκ και τα αποτελέσματά τους στην χαλυβουργία της ΕΕ (συζήτηση)
 14.Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 (συζήτηση)
 15.Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις στην ΕΕ (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (201 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1420 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (196 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (38 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (72 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (304 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (644 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1460 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου