Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 24. marraskuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Energiaunionin tila (keskustelu)
 4.Vakuutusedustus***I (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Tiettyjen Schengenin säännöstön säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Tiettyjen Schengenin säännöstön poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.Tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.4.Sinievätonnikalan suojelemista koskevan yleissopimuksen laajennetun komission jäsenyyden saaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.5.Vakuutusedustus ***I (äänestys)
  
5.6.Epätasa-arvoisuuden ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentäminen (äänestys)
  
5.7.Koheesiopolitiikka ja marginalisoituneet yhteisöt (äänestys)
  
5.8.EU:n rooli YK:ssa (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Puhemiehen julkilausuma
 10.Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (keskustelu)
 11.Vuoden 2016 talousarviomenettely: yhteinen teksti (keskustelu)
 12.Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäiseminen (keskustelu)
 13.Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen - Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ja niiden vaikutus EU:n terästeollisuuteen (keskustelu)
 14.Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (keskustelu)
 15.Ennaltaehkäisevät toimenpiteet sukupuolten väliseen eläkekuiluun puuttumiseksi EU:ssa (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (185 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (1420 kb) 
 
Pöytäkirja (174 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (32 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (74 kb) 
 
Pöytäkirja (273 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (417 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1383 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö