Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 24 listopada 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Stan unii energetycznej (debata)
 4.Pośrednictwo ubezpieczeniowe***I (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Uchylenie niektórych aktów prawnych w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.4.Uzyskanie członkostwa w Rozszerzonej Komisji ds. Konwencji na rzecz ochrony tuńczyka południowego ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.5.Pośrednictwo ubezpieczeniowe ***I (głosowanie)
  5.6.Zmniejszenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci (głosowanie)
  5.7.Polityka spójności a społeczności marginalizowane (głosowanie)
  5.8.Rola UE w ONZ (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Oświadczenie Przewodniczącego
 10.Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (debata)
 11.Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt (debata)
 12.Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne (debata)
 13.Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych - Środki antydumpingowe i ich wpływ na przemysł stalowy w UE (debata)
 14.Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (debata)
 15.Środki zapobiegawcze w celu zaradzenia problemowi zróżnicowania emerytur ze względu na płeć w UE (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (183 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (1420 kb) 
 
Protokół (190 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (33 kb) Głosowanie imienne (71 kb) 
 
Protokół (280 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (610 kb) Głosowanie imienne (1383 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności