Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 24. novembra 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Stav energetickej únie (rozprava)
 4.Sprostredkovanie poistenia***I (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Zrušenie určitých aktov schengenského acquis ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Zrušenie určitých aktov schengenského acquis v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Zrušenie určitých aktov v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Členstvo v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Sprostredkovanie poistenia ***I (hlasovanie)
  
5.6.Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí (hlasovanie)
  
5.7.Politika súdržnosti a marginalizované komunity (hlasovanie)
  
5.8.Úloha EÚ v rámci OSN (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Vyhlásenie Predsedníctva
 10.Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (rozprava)
 11.Rozpočtový postup na rok 2016 – spoločný text (rozprava)
 12.Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami (rozprava)
 13.Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov - Antidumpingové opatrenia a ich vplyv na oceliarsky priemysel EÚ (rozprava)
 14.Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 (rozprava)
 15.Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (183 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1420 kb) 
 
Zápisnica (192 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (34 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (70 kb) 
 
Zápisnica (257 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (619 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1450 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia