Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. november 25., Szerda - Strasbourg

7. A legutóbbi párizsi terrortámadások (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A legutóbbi párizsi terrortámadások (2015/2972(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pervenche Berès, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Patrick O'Flynn, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Paul Nuttall, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anna Elżbieta Fotyga, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Bruno Gollnisch, független.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Alain Lamassoure, Pervenche Berès, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Antonio Tajani, Anna Elżbieta Fotyga, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Patrick Le Hyaric, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Michèle Rivasi, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat visszatér a Diane Dodds által elmondottakra és kéri, hogy forduljanak az Elnökséghez (Az elnök tudomásul veszi), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht és Laura Ferrara.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin és Frank Engel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr és Georgios Epitideios.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) és Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat