Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2264(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0336/2015

Ingediende teksten :

A8-0336/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/11/2015 - 9.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0405

Notulen
Woensdag 25 november 2015 - Straatsburg

9.2. Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis, overeenkomstig punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0405)

Juridische mededeling - Privacybeleid