Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2123(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0335/2015

Ingivna texter :

A8-0335/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/11/2015 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0406

Protokoll
Onsdagen den 25 november 2015 - Strasbourg

9.3. Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott på 2016 års budget (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning för att möjliggöra utbetalning av förskott på 2016 års budget [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0406)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy