Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2132(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0333/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0333/2015

Συζήτηση :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0407

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

9.4. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2016: κοινό κείμενο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με το κοινό κείμενο στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η Επιτροπή Συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη του κοινού κειμένου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0407)

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία, ο Pierre Gramegna (Πρόεδρος του Συμβουλίου) για να υπογραμμίσει την αγαστή συνεργασία των θεσμικών οργάνων στη διαδικασία του προϋπολογισμού 2016.

Πριν υπογράψει τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2016, ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

«Το κοινό κείμενο που επετεύχθη στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής στις 14 Νοεμβρίου 2015 εγκρίθηκε τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο. Η διαδικασία του προϋπολογισμού τέθηκε σε εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 μπορεί να θεωρηθεί ως εκ τούτου ότι έχει ολοκληρωθεί. Διακηρύσσω ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 έχει εγκριθεί οριστικά.»

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου