Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2962(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-1228/2015

Ingediende teksten :

B8-1228/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/11/2015 - 9.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0409

Notulen
Woensdag 25 november 2015 - Straatsburg

9.6. Bezwaar krachtens artikel 106 van het Reglement: het verlenen van toestemming voor het gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – Commissie ENVI - Rapporteurs: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0409)

Juridische mededeling - Privacybeleid