Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2107(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0312/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0312/2015

Συζήτηση :

PV 24/11/2015 - 14
CRE 24/11/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.8
CRE 25/11/2015 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0411

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

9.8. Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0411)

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία, οι David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren και Bruno Gollnisch, σχετικά με τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου