Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 25. studenog 2015. - Strasbourg

9. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorio je Notis Marias o tijeku dviju posljednjih rasprava od utorka navečer (predsjednik je to primio na znanje).

°
° ° °


9.1. Nacrt izmjene proračuna br. 8/2015: Vlastita sredstva i Europski nadzornik za zaštitu podataka (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015. – vlastita sredstva i Europski nadzornik za zaštitu podataka [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0404)


9.2. Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za hitne proračunske mjere za rješavanje izbjegličke krize (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenata fleksibilnosti za hitne proračunske mjere za rješavanje izbjegličke krize u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0405)


9.3. Aktivacija Fonda solidarnosti EU-a radi isplate predujmova u proračunu za 2016. (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktivaciji Fonda solidarnosti EU-a u skladu s točkom 11. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju radi isplate predujmova u proračunu za 2016. [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0406)


9.4. Proračunski postupak za 2016.: zajednički tekst (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Izaslanstvo Europskog parlamenta u Odboru za mirenje u proračunskom postupku. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(kvalificirana većina za odbijanje zajedničkog teksta)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0407)

Govorili su:

Nakon glasovanja, Pierre Gramegna (predsjedatelj Vijeća ) radi isticanja dobre suradnje među institucijama u okviru proračunskog postupka za 2016.

Predsjednik je prije potpisivanja proračuna za financijsku godinu 2016. izjavio sljedeće:

„Zajednički tekst postignut u Odboru za mirenje 14. studenog 2015. odobrili su i Europski parlament i Vijeće. Proračunski postupak proveden je u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Postupak donošenja proračuna za financijsku godinu 2016. se stoga može smatrati završenim. Izjavljujem da je proračun Europske unije za financijsku godinu 2016. konačno usvojen.”


9.5. Odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (glasovanje)

Izvješće o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka [2015/2066(INI)] - . Izvjestitelji: Elisa Ferreira i Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0408)

Govorili su:

Prije glasovanja, Fabio De Masi i Philippe Lamberts o mandatu Posebnog odbora za poreze i mjere slične prirode i učinka. Predsjednik je dao podrobnije informacije.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik


9.6. Prigovor u skladu s člankom 106.: Izdavanje odobrenja za korištenje di-(2-etilheksil) ftalata (DEHP) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika o nacrtu provedbene odluke Komisije XXX o izdavanju odobrenja za korištenje di-(2-etilheksil) ftalata (DEHP) na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – Odbor ENVI - Izvjestitelji: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0409)


9.7. Suzbijanje radikalizacije i novačenja europskih građana u terorističke organizacije (glasovanje)

Izvješće o suzbijanju radikalizacije i novačenja europskih građana u terorističke organizacije [2015/2063(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0410)

Govorili su:

Gerard Batten i Julia Reid o tijeku glasovanja.


9.8. Strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2014. – 2020. (glasovanje)

Izvješće o strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2014. – 2020. [2015/2107(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0411)

Govorili su:

Nakon glasovanja, David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren i Bruno Gollnisch, o tijeku glasovanja.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti