Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. november 25., Szerda - Strasbourg

9. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal: Notis Marias a kedd esti két utolsó vita lebonyolításáról (Az elnök tudomásul veszi).

°
° ° °


9.1. 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: saját források és európai adatvédelmi biztos (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról: saját források és európai adatvédelmi biztos [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0404)


9.2. A Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek az menekültügyi válság kezelése érdekében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0405)


9.3. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele a 2016. évi költségvetést érintő előlegkifizetésekre (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának a 2016. évi költségvetést érintő előlegkifizetésekre a költségvetési fegyelemről, a költségvetési együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0406)


9.4. 2016-os költségvetési eljárás: közös szöveg (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése tervezetének a költségvetési eljárás szerinti egyeztetőbizottság által elfogadott közös szövegéről [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. Előadók: José Manuel Fernandes és Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(A közös tervezet elvetéséhez minősített többség szükséges)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0407)

Felszólalások

A szavazás után Pierre Gramegna (a Tanács soros elnöke) hangsúlyozza az intézmények közötti kitűnő együttműködést a 2016-os költségvetési eljárás során.

A 2016. évi költségvetés aláírása előtt a következő nyilatkozatot teszi:

A 2015. november 14-i egyeztető bizottsági ülésen elfogadott közös szöveget a Parlament és a Tanács is jóváhagyta. A költségvetési eljárás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének megfelelően lezajlott. A 2016-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetési eljárás tehát lezártnak tekinthető. Kihirdetem, hogy az Unió 2016. évi költségvetése véglegesen elfogadásra került.


9.5. A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések (szavazás)

Jelentés a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről [2015/2066(INI)] - . Előadók: Elisa Ferreira és Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0408)

Felszólalások

A szavazás előtt Fabio De Masi és Philippe Lamberts a Feltételes Adómegállapításokkal és Jellegükben vagy Hatásukban Hasonló Egyéb Intézkedésekkel Foglalkozó Különbizottság megbízatásáról. Az elnök tájékoztatást ad.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök


9.6. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) felhasználásának engedélyezése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bkezdésének megfelelően benyújtva az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) alkalmazására vonatkozó engedélyt megadó XXX-i bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – ENVI bizottság – előadó: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0409)


9.7. Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának megelőzése (szavazás)

Jelentés az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának megelőzéséről [2015/2063(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0410)

Felszólalások

Gerard Batten és Julia Reid a szavazások lebonyolításáról.


9.8. Az Európai Unió 2014–2020-as munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos stratégiai kerete (szavazás)

Jelentés az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 2014–2020-as stratégiai keretéről [2015/2107(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0411)

Felszólalások

A szavazást követően David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren és Bruno Gollnisch, a szavazások lebonyolításáról.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat