Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2855(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000126/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000126/2015 (B8-1105/2015)

Συζήτηση :

PV 25/11/2015 - 13
CRE 25/11/2015 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

13. Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000126/2015) που κατέθεσε η Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015)

Η Iratxe García Pérez αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου