Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. november 25., Szerda - Strasbourg

14. A november 11–12-i vallettai csúcstalálkozó és a G20-csoport november 15–16-i csúcstalálkozójának eredménye (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A november 11–12-i vallettai csúcstalálkozó és a G20-csoport november 15–16-i csúcstalálkozójának eredménye (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Petr Mach, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, és Enrique Guerrero Salom.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tim Aker, Gilles Pargneaux, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev és Eduard Kukan.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák és Therese Comodini Cachia.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker és Michaela Šojdrová.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében, és Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat