Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras

14. Valetos aukščiausio lygio susitikimo (2015 m. lapkričio 11–12 d.) ir G 20 aukščiausio lygio susitikimo (2015 m. lapkričio 15–16 d.) rezultatai (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Valetos aukščiausio lygio susitikimo (2015 m. lapkričio 11–12 d.) ir G 20 aukščiausio lygio susitikimo (2015 m. lapkričio 15–16 d.) rezultatai (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Patrick O'Flynn), Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller(taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Petr Mach (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi) ir Enrique Guerrero Salom.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Olaf Stuger), Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Charles Tannock), Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tim Aker), Gilles Pargneaux (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska), Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev ir Eduard Kukan.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák ir Therese Comodini Cachia.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo: Christos Stylianides (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu ir Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika