Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 25. novembris - Strasbūra

14. Valletas samitā (2015. gada 11. un 12. novembrī) un G20 samitā (2015. gada 15. un 16. novembrī) gūtie rezultāti (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Valletas samitā (2015. gada 11. un 12. novembrī) un G20 samitā (2015. gada 15. un 16. novembrī) gūtie rezultāti (2015/2902(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Petr Mach, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, un Enrique Guerrero Salom.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tim Aker, Gilles Pargneaux, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev un Eduard Kukan.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák un Therese Comodini Cachia.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā un Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika