Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 25 noiembrie 2015 - Strasbourg

14. Concluziile summitului de la Valletta din 11 și 12 noiembrie 2015 și ale summitului G20 din 15 și 16 noiembrie 2015 (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile summitului de la Valletta din 11 și 12 noiembrie 2015 și ale summitului G20 din 15 și 16 noiembrie 2015 (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Petr Mach, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, și Enrique Guerrero Salom.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tim Aker, Gilles Pargneaux, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev și Eduard Kukan.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák și Therese Comodini Cachia.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker și Michaela Šojdrová.

Au intervenit: Christos Stylianides (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate