Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 25. listopadu 2015 - Štrasburk

15. Situace v Burundi (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Burundi (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Joachim Zeller za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano a Fabio Massimo Castaldo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman a Stanislav Polčák.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: druhé prosincové dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí