Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 25. november 2015 - Strasbourg

15. Situationen i Burundi (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Burundi (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Joachim Zeller for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano og Fabio Massimo Castaldo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman og Stanislav Polčák.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden december II.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik