Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 25. november 2015 - Strasbourg

15. Olukord Burundis (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Burundis (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano ja Fabio Massimo Castaldo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman ja Stanislav Polčák.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: detsembri II osaistungjärk.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika