Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 25. marraskuuta 2015 - Strasbourg

15. Burundin tilanne (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Burundin tilanne (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano ja Fabio Massimo Castaldo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman ja Stanislav Polčák.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: joulukuun II istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö