Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras

15. Padėtis Burundyje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Burundyje (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Joachim Zeller PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano ir Fabio Massimo Castaldo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman ir Stanislav Polčák.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: per II gruodžio mėn. sesiją.

Teisinė informacija - Privatumo politika