Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 25. novembris - Strasbūra

15. Stāvoklis Burundi (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Burundi (2015/2973(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Joachim Zeller PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano un Fabio Massimo Castaldo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman un Stanislav Polčák.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: decembra II sesija.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika