Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 november 2015 - Straatsburg

15. De situatie in Boeroendi (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Boeroendi (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano en Fabio Massimo Castaldo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman en Stanislav Polčák.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van december II.

Juridische mededeling - Privacybeleid