Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 25 noiembrie 2015 - Strasbourg

15. Situația din Burundi (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Burundi (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Joachim Zeller, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman și Stanislav Polčák.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune decembrie II.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate