Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 25. novembra 2015 - Štrasburg

15. Situácia v Burundi (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Burundi (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Joachim Zeller v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano a Fabio Massimo Castaldo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman a Stanislav Polčák.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: druhá decembrová schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia