Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 25. november 2015 - Strasbourg

15. Razmere v Burundiju (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Burundiju (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Joachim Zeller v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano in Fabio Massimo Castaldo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman in Stanislav Polčák.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: delno zasedanje december II.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov